TÜV rheinland logo
 
 
  Accredited testing and certification of electronical products | Electrical Safety, EMC and Telecommunication     
 
 


Automotive
Alles wat rijdt kan snelheid maken. Het is logisch dat aan voertuigen en alle onderdelen eisen worden gesteld. Deze liggen vast in de Automotive Richtlijn. Onder deze richtlijn vallen zowel onderdelen die al in het voertuig zitten als de onderdelen die los worden verkocht en later aangebracht kunnen worden. De Automotive Richtlijn is een buitenbeentje. Ze valt namelijk niet onder de CE-Markering maar kent een eigen regime: de E-Markering.  De goedkeuring van onderdelen is te herkennen aan de letter E met daar achter een cijfer (in Nederland is dat 4).

Wie geeft e/E markering uit?
De e/E markering wordt uitgegeven door een door de overheid aanwezen instelling, een zogenaamde Notified Body. In Nederland is dit de RDW. De RDW maakt voor de technische uitvoering van deze markering alsmede voor het uitvoeren van de noodzakelijke testen gebruik van technische diensten. In Nederland is dit onder andere TUV Rheinland EPS.


TÜV Rheinland EPS is door het RDW officieel aangewezen "Technische Dienst."

TYPEGOEDKEURING. WAAR KRIJGT U MEE TE MAKEN:
Algemeen

Voertuigen en voertuigonderdelen moeten aan eisen voldoen die in nationale en internationale wet- en regelgeving zijn beschreven. Bewijs dat aan die eisen is voldaan is een typegoedkeuringscertificaat.Een typegoedkeuringscertificaat wordt afgegeven:
- Door een officiële goedkeuringsautoriteit (de RDW in Nederland, aangewezen door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat);
- Aan een fabrikant van voertuigen of voertuigonderdelen;
- Voor een bepaald type voertuig of voertuigonderdeel.

Het goedkeuringsproces kent twee aspecten:
1. Onderzoek of het product voldoet aan de gestelde eisen.
Een officiële technische dienst, zoals TÜV Rheinland EPS, onderzoekt en test of het product aan alle eisen voldoet. In het geval van positieve bevindingen kan door de fabrikant een certificaat worden aangevraagd. De RDW (afdeling Certificeren) toetst het testrapport en de testresultaten aan de geldende criteria. De eisen waar voertuigen en voertuigonderdelen aan moeten voldoen staan beschreven in: Het voertuigreglement;
Richtlijn 70/156/EEG voor Europese goedkeuringen voor 4-wielige voertuigen;
Diverse ECE reglementen en EEG-richtlijnen voor voertuig onderdelen en systemen;
Richtlijn 92/61/EEG voor Europese goedkeuringen voor 2- en 3-wielige voertuigen.

2. Onderzoek of de fabrikant voldoet aan de gestelde eisen.
Net als de producten moeten ook de fabrikanten aan bepaalde eisen voldoen. Zo is de fabrikant ervoor verantwoordelijk dat alle producten die hij vervolgens produceert overeenstemmen met de typegoedkeuring. De RDW (afdeling Certificeren) onderzoekt of de fabrikant aan alle eisen voldoet. Dit onderzoek, overeenstemming van productie (Conformity of Production: COP) genoemd, kan ter plaatse bij de fabrikant worden uitgevoerd. De eerste keer dat dit onderzoek gedaan wordt, wordt er gesproken van een ‘initial assessment’ (eerste beoordeling). Zonder initial assessment kan geen typegoedkeuring afgegeven worden. Daarna wordt ter instandhouding van de typegoedkeuring de COP volgens een vastgestelde frequentie gecontroleerd. De frequentie varieert afhankelijk van een aantal factoren van eens per jaar tot eens per drie jaar. De eisen waaraan een fabrikant moet voldoen staan beschreven in:
- De ministeriële regeling “Aanvraag en toezicht typegoedkeuringen” voor nationale goedkeuringen van voertuigen (bedrijfsauto’s en aanhangwagens);
- Bijlage X van richtlijn 70/156/EEG voor Europese goedkeuringen voor 4-wielige voertuigen en onderdelen daarvan;
- Revised Agreement of 1958 ECE voor ECE-goedkeuringen van onderdelen voor voertuigen;
- Bijlage VI van richtlijn 92/61/EEG voor Europese goedkeuringen voor 2- en 3-wielige voertuigen en
onderdelen daarvan.

Als aan beide aspecten is voldaan kan de goedkeuring worden afgegeven.

Conclusie
De conclusie is duidelijk: ook voor alle bewijzen dat rijdend materieel veilig is en voldoet aan de regels, levert TÜV Rheinland het onderzoek en de nodige markeringen..

Informatie
TÜV Rheinland EPS kan u helpen om de benodigde testen en inspecties uit te voeren. Snel en eenvoudig. Indien u nog specifieke vragen hebt met betrekking tot de typegoedkeuring of het bedrijfsonderzoek, kunt u zich richten tot TÜV Rheinland EPS.

Wilt u meer informatie? Stuur ons een email. 

Nieuws

No news at this moment / Geen nieuws momenteel
Contact

TÜV Rheinland Nederland
Eiberkamp 10
9351 VT Leek
Nederland

Tel +31 (0)594 505005
Fax +31 (0)594 504804

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 27288788 
 
  Visit TUVdotCOM
 
    © 2023 TUV-Rheinland realisation: STEL-IT