TÜV rheinland logo
 
 
  Accredited testing and certification of electronical products | Electrical Safety, EMC and Telecommunication     
 
 


CE markering
Introductie op de Europese markt vraagt  veelal om CE-markering.  De CE-markering, die op veel producten te vinden is, geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Tüv Rheinland EPS is uw partner in het verkrijgen van de CE markering.

 

 

 

Notified Body
TÜV Rheinland EPS is Notified Body en maakt die status waar. Een Notified Body (NoBo) of Aangewezen Instantie is een door de nationale overheid geaccrediteerde organisatie met expertise op het gebied van één of meer Europese Richtlijnen. De Nobo heeft als taak om bepaalde onderdelen van de confomiteits-beoordelingsprocedures voor de betreffende richtlijn(en) uit te voeren in opdracht van de fabrikant.

Ondanks het feit, dat de Nobo moet worden ingeschakeld als externe toetsing, blijft de fabrikant zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. In bepaalde gevallen moet wel de unieke identificatiecode van de Nobo aan het CE-teken worden toegevoegd.

TÜV Rheinland EPS is door de overheid aangewezen als Notified Body voor de volgende richtlijnen:
• Notified Body EMC (Electro Magnetische Comptabiliteit) richtlijn 2004/108/EG.
• Notified Body voor de LVD (Laagspannings)  richtlijn 2006/95/EG
• Notified Body met nummer 1856 voor de R&TTE ( Radio and Telecommunications Terminal Equipment) richtlijn 1999/5/EG

TÜV Rheinland EPS is  een ervaren en professioneel  test laboratorium op het gebied van metingen en onderzoeken conform het Europese besluit in het kader van de CE-markering.

Geen keurmerk
De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. De aanleiding tot dit besluit vormt "Europa 1992" waarbij het vrij verkeer van personen (Schengen) en goederen wordt nagestreefd. De verschillende nationale eisen die tot dat moment van kracht waren, vormden een de facto handelsbarrière. Het doel van de CE-markering is dus tweeledig. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Wettelijk verplicht
De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten, die onder één van de Nieuwe Aanpak-richtlijnen vallen. Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de producent of importeur aan dat hij voor het betreffende product een conformiteitsverklaring heeft opgesteld. In deze conformiteitsverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

Richtlijn
De markering wordt vermeld op producten die onder productgroepen vallen waarvoor een richtlijn is vastgesteld volgens de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten, die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, aan de bepalingen daarvan voldoen. TÜV Rheinland EPS kan u infomeren over de  richtlijnen die van toepassing zijn voor uw product.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar onze internationale website over markttoelatingen.

Wilt u meer informatie? Stuur ons een email. 

Nieuws

No news at this moment / Geen nieuws momenteel
Contact

TÜV Rheinland Nederland
Eiberkamp 10
9351 VT Leek
Nederland

Tel +31 (0)594 505005
Fax +31 (0)594 504804

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 27288788 
 
  Visit TUVdotCOM
 
    © 2023 TUV-Rheinland realisation: STEL-IT