TÜV rheinland logo
 
 
  Accredited testing and certification of electronical products | Electrical Safety, EMC and Telecommunication     
 
 


 Meten van Elektromagnetische velden
Medewerkers van het Antennebureau, de GGD’en en gemeenten krijgen geregeld vragen over elektromagnetische velden in de omgeving van burgers. Het meten van elektromagnetische velden is een vak apart, waarbij kennis van de omgeving, meetmethoden en -apparatuur plus de geldende limieten noodzakelijk is.

Wat is elektrosmog?
Net zoals gewone “smog”  ( in de lucht zwevende vervuilende deeltjes) is er de zogeheten elektrosmog. Zoals de naam aangeeft is elektrosmog een in de lucht aanwezige hoeveelheid elektromagnetische (EM-) velden. Kortom, elektrosmog is de optelsom van alle elektromagnetische straling. Deze velden worden veroorzaakt door natuurverschijnselen. Een voorbeeld: ruis is o.a. achtergrondstraling uit de atmosfeer, de aarde en de ruimte. Verder worden deze velden veroorzaakt door de mens. Bijvoorbeeld elektriciteitscentrales en radarsignalen leveren een bijdrage aan de totale hoeveelheid elektrosmog.

Smog treedt op waar de lucht zich nauwelijks verplaatst. Bij elektrosmog kunnen we spreken van de hoeveelheid zenders die een bijdrage leveren aan de EM-straling die gemeten wordt op één punt. Hoe meer zenders en hoe krachtiger de zenders, hoe groter de EM-velden.

EM velden.
EM straling is er al sinds de geboorte van het universum. Licht is de bekendste verschijningsvorm. Elektrische en magnetische velden zijn onderdeel van een spectrum van statische (stilstaande) EM velden, radiofrequenties, infrarode straling en Röntgenstraling.
Aan de hoeveelheid EM-velden zijn limieten gesteld. Een te grote hoeveelheid straling kan immers schadelijk zijn voor mens of dier. Deze limieten zijn vastgelegd door de Europese Unie waarbij Nederland op sommige gebieden strengere limieten hanteert. Elektrische velden worden veroorzaakt door verschillen in voltage. Hoe hoger het voltageverschil, des te sterker is het veld. Magnetische velden worden gevormd als elektrische stroom door een draad vloeit. Een elektrisch veld kan zelfs bestaan als er geen stroom vloeit. Als er stroom vloeit, zal de sterkte van het magnetisch veld afhangen van de totale stroomopname door de eindgebruiker. Het elektrisch veld blijft echter constant.

TÜV Rheinland EPS heeft al vele jaren ervaring in het meten van elektromagnetische velden. Heldere rapportage waar opdrachtgever en vragenstellers mee uit de voeten kunnen. Met meetapparatuur wordt de hoeveelheid elektrosmog vastgelegd en in kaart gebracht. Daarnaast worden de gemeten waarden langs de meetlat gelegd om te kijken of deze de opgelegde limieten overschrijden. Deze bevindingen worden gerapporteerd aan de opdrachtgever en eventueel toegelicht middels een presentatie.

MailWilt u meer informatie? Stuur ons een email. 

Nieuws

No news at this moment / Geen nieuws momenteel
Contact

TÜV Rheinland Nederland
Eiberkamp 10
9351 VT Leek
Nederland

Tel +31 (0)594 505005
Fax +31 (0)594 504804

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 27288788 
 
  Visit TUVdotCOM
 
    © 2023 TUV-Rheinland realisation: STEL-IT